Tjenester

Oversettelser norsk/engelsk

Jeg oversetter nesten alle typer dokumenter: juridiske dokumenter, attester, vitnemål, fag- og andre artikler, årsrapporter og årsberetninger, nettsider, brosjyrer, cv’er, epikriser, PPT-presentasjoner osv.

Områder jeg har mye erfaring i:

Anbudsdokumentasjon

Avtaler og kontrakter

Dommer, begjæringer, tiltalebeslutninger, juridiske tekster generelt

Epikriser

Fødselsattester, ekteskapsattester, bostedsattester

Garantier

Ligningsattester

Markedsføringsmateriell

Master- og doktoravhandlinger (språkvask/oversettelse)

Nettsider

Nyhetsbrev, m.m.

Pressemeldinger

Referanser og attester (anbefalingsbrev)

Regnskap, årsberetninger og årsoppgjør

Spesialistvurderinger i forbindelse med rettssaker (for eksempel psykolog- og medisinske rapporter)

Turistbrosjyrer og liknende materiell

Vitenskapelige/fagartikler

Vitnemål fra skoler og universiteter

I forbindelse med større prosjekter som krever rask levering samarbeider jeg med kolleger.

Kvalitetssikring

For å sikre at oversettelsen er nøyaktig, grundig og korrekt trenger jeg tid til å undersøke og sjekke terminologi — og framfor alt å korrekturlese dokumentet mange ganger. Noen ganger trenger jeg å forhøre meg med kundene mine om terminologi.

Kvalitetssikring er kanskje den viktigste delen av arbeidet vårt, og det krever tid å korrekturlese tekster nøye. Dette kan – i noen tilfeller – gjøre at det kan ta noe lenger å få levert den oversettelsen du ønsker.

Språkvask og korrekturlesing

Uansett hvor bra ditt engelske språk er, blir sluttproduktet bedre av en gjennomgang av noen som har engelsk som morsmål og erfaring med å bearbeide fagtekster. I forbindelse med korrektur og språkvask finleser jeg teksten med utgangspunkt i potensielle lesere.

I og med at engelsk er morsmålet mitt finner jeg grammatikk- og andre feil som du kanskje ikke har oppfattet. Noen ganger finnes det tydeligere eller enklere måter å ordlegge seg på.

Min akademiske bakgrunn med forskererfaring fra Oxford har gitt meg erfaringen jeg trenger for å forbedre andre forskeres tekster — inkludert billedtekster, fotnoter og bibliografi.

Jeg har redigert og språkvasket en rekke master- og doktoroppgaver på engelsk. Mens noen har hatt engelsk som morsmål, har andre hatt norsk, fransk eller arabisk som utgangspunkt.

Jeg har språkvasket en rekke fagartikler innen ulike fagfelt, bl.a. medisin, rettsvitenskap, antropologi og landbruksfag. Blant mine kunder er advokater, juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Radiumhospitalet, UMNB, Universitetet i Tromsø og Nordgen.

Tolking

Jeg tolker norsk/spansk og norsk/engelsk og har studert tolking ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg er registrert på Tolkeportalen.